Ważny temat

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców    

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Treść listu skierowanego do rodziców i opiekunów.

Szkoła Wierna Dziedzictwu
SZKOŁA Z TRADYCJĄ
“Lepsza Szkoła” projekt edukacyjny
Bezpieczna +
MAŁY MISTRZ
DORADZTWO ZAWODOWE
5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE

2018 - ROK WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

Rok Szkolny 2017/2018

"Rokiem dla Niepodległej"